FISH

ZHAAGANOSHIMOWIN

OJIBWEMOWIN - Central/West

OJIBWEMOWIN - Eastern

alewife

gitchigami giigoohn (yag)

 

american brook lamprey

ginebigomeg (way)

 

american eel

bimiizii (wag)

gnebgowe (g)

banded darter

giigoohnzehns (ag)

 

banded killifish

giigoohnzehns (ag)

 

bigmouth buffalo

bakaanizi giigoohn (ag)

 

bigmouth shiner

giigoohnzehns (ag)

 

black buffalo

maanaadizi namebin (ag)

 

black bullhead

awaasii (g)

waazsii (g)

black crappie

gidaga agwadaashi (ig)

 

blackchin shiner

gidaga agwadaashi (ig)

 

blackfin cisco  

adikamig (wag)

jichkes (ag)

blacknose dace

giigoohnzehns (ag)

 

blacknose shiner

giigoohnzehns (ag)

 

blackside darter

giigoohnzehns (ag)

 

blackstripe topminnow  

giigoohnzehns (ag)

 

bloater

giigoohnzehns (ag)

 

blue sucker

bakaanizi namebin (ag)

nmebin (ag)

bluegill

agwadaashi (ig)

godaashiinh (yag)

bluntnose minnow

giigoohnzehns (ag)

 

bowfin

zhiingomeg (wag)

 

brassy minnow

giigoohnzehns (ag)

giigoons (ag)

brook silverside

giigoohnzehns (ag)

 

brook stickleback

giinizi giigoohnzehns (ag)

 

brook trout

namekos (ag)

nmegos (ag)

brown bullhead

awaasii (g)

waazsii (g)

brown trout

dagwaagi namekos (ag)

nmegos (ag)

bullhead minnow

giigoohnzehns (ag)

giigoons (ag)

burbot

mizay (ag)

mzay (ag)

carp

bakaan namebin (ag)

 

central mudminnow

giigoohnzehns (ag)

giigoons (ag)

central stoneroller

gaandinige giigoohnzehns (ag)

 

channel catfish

maanameg (wag)

 

channel shiner

giigoohnzehns (ag)

 

chesnut lamprey

bimiizii (wag)

 

chinook salmon

maajaa namekos (ag)

 

coho salmon

maajaa namekos (ag)

 

common shiner

giigoohnzehns (ag)

 

creek chub

giigoohnzehns (ag)

 

emerald shiner

giigoohnzehns (ag)

 

fantail darter

 

 

fathead minnow

giigoohnzehns (ag)

 

finescale dace

giigoohnzehns (ag)

 

flathead catfish

maanameg (wag)

waazsii (g)

flathead chub

giigoohnzehns (ag)

 

ghost shiner  

jiibay giigoohnzehns (ag)

giigoons (ag)

golden redhorse

bakaan miskwaajiganeshnshii (g)

meskwaazhgoneshi (wag)

grass carp

mayaagi namebin (ag)

gnigjiinh (yag)

grass pickerel

mashkosiw ginoozhii (g)

 

gravel chub

giigoohnzehns (ag)

 

greater redhorse

miskwaajiganehnshii (g)

meskwaazhgoneshi (wag)

hornyhead chub

giigoohnzehns (ag)

 

lake herring (cisco)

adikamig (wag)

kewis (ag)

lake sturgeon

name (wag)

nme (g)

lake trout

chinamekos (ag)

nmegos (ag)

lake whitefish

adikamig (wag)

dikomeg (oog)

largemouth bass

beshaa ashigan (ag)

sigan (ag)

logperch

bakaan asaawe (g)

saawe (g)

longnose sucker

bakaan namebin (ag)

 

mimic shiner

giigoohnzehns (ag)

 

mississippi silvery minnow

giigoohnzehns (ag)

 

mooneye

giigoohnzehns (ag)

 

muskellunge

mashkinoozhe (yag)

maashkinoozhe (g)

northern brook lamprey

bimiizii (wag)

 

northern hogsucker

bakaan namebin (ag)

 

northern pike

gidagaa ginoozhii (g)

gnoozhe (g)

orangespotted sunfish

giigoohnzehns (ag)

 

ozark minnow

giigoohnzehns (ag)

 

paddlefish

abwijaanzh (ag)

 

pallid shiner

giigoohnzehns (ag)

 

pearl dace

giigoohnzehns (ag)

 

pirate perch

bakaan ashigan (ag)

 

plains topminnow

giigoohnzehns (ag)

 

pugnose minnow

giigoohnzehns (ag)

 

pugnose shiner

giigoohnzehns (ag)

 

pumpkinseed

agwadaashi (ig)

 

pygmy whitefish

bakaan adikamamig (wag)

 

quillback

bakaan ashigan (ag)

 

rainbow darter

giigoohnzehns (ag)

 

rainbow smelt

biijimaagazehns (ag)

 

rainbow trout

namekos (ag)

nmegos (ag)

red shiner

giigoohnzehns (ag)

 

redfin shiner

giigoohnzehns (ag)

 

redside dace

giigoohnzehns (ag)

 

river carpsucker

bakaan namebin (ag)

 

river darter

giigoohnzehns (ag)

 

river redhorse

ziibii mishwaajiganehnshii (g)

meskwaazhgoneshi (wag)

river shiner

giigoohnzehns (ag)

 

rock bass

miskoshkiinjigwe ashigan (ag)

godaashiinh (yag)

rosyface shiner

giigoohnzehns (ag)

 

sand shiner

giigoohnzehns (ag)

 

sauger

 

 

sea lamprey

bimiizii (wag)

 

shorthead redhorse

bakaan miskwaajiganeshnshii (wag)

 

shortjaw cisco

adikamig (wag)

jichkes (ag)

shortnose cisco  

adikamig (wag)

 

shovelnose sturgeon

bakaan name (wag)

nme (g)

silver chub

giigoohnzehns (ag)

 

silver redhorse

bakaan miskwaajiganeshnshii (wag)

 

skipjack herring

okewis (ag)

kewis (ag)

smallmouth bass

ozaawaa ashigan (ag)

 

sockeye (kokanee) salmon

azhegiiwe giigoohn (yag)

 

southern brook lamprey

bimiizii (wag)

gichinmegos (ag)

speckled chub

giigoohnzehns (ag)

 

spotfin shiner

giigoohnzehns (ag)

 

spottail shiner

giigoohnzehns (ag)

 

spotted sucker

bakaan namebin (ag)

nmebin (ag)

starhead topminnow   

giigoohnzehns (ag)

 

stonecat

maanameg (wag)

 

suckermouth minnow

namebinidooni giigoohnzehns (ag)

 

tadpole madtom

maanamegens (ag)

 

topeka shiner

giigoohnzehns (ag)

 

walleye

ogaa (wag)

gaa (wag)

white bass

waabi ashigan (ag)

 

white perch

waabi asaawe (g)

 

white sucker

namebin (ag)

 

yellow bass

misi ziibing ashigan (ag)

 

yellow bullhead

awaasii (g)

 

yellow perch

asaawe (g)

saawens (sag)