MAMMALS

ZHAAGANOSHIMOWIN

OJIBWEMOWIN - Central/West

OJIBWEMOWIN - Eastern

Arctic shrew

gagiibingwekwe (wag)

 

Badger

misakakojiish (ag)

msakkojiish (ag)

Beaver

amik (wag)

mik (oog)

Big brown bat

apakwaanaajii (wag)

bbashkwaanaajiinh (yag)

Black bear

makwa (g)

mkademkwa (g)

Bobcat

gidagaabizhiw (ag)

gdigaabzhiw (ag)

Coyote

wiisagazi ma'iingan (ag)

naaniimwenh (yag)

Deer mouse

waawaabiganoonjii (yag)

waabgonoojiinh (yag)

Eastern chipmunk

agongos (ag)

gwiingos (ag)

Eastern cottontail

manidoo waabooz (oog)

mzhwe (g)

Eastern fox squirrel

waagoshi ajidamoo (g)

jidmoonh (yag)

Eastern gray squirrel

mindidaajidamoo (g)

sanigoo (g)

Eastern mole

nenaapaajinikeshihn (yag)

nepaajnikesenh (yag)

Eastern pipistrelle

apakwaanaajii (wag)

bbashkwaanaajiinh (yag)

Fisher

ojiig (wag)

jiig (oog)

Franklin ground squirrel

mayaagii ajidamoo (g)

 

Gray fox

makade waagosh (ag)

waagosh (ag)

Gray wolf

ma'iingan (ag)

ma'iingan (ag)

Hoary bat

niibaa-iigonish apakwaanaajii (wag)

 

Keen myotis bat

apakwaanaajii (wag)

 

Least chipmunk

agongosens (ag)

gongsens (ag)

Least weasel

zhingos (ag)

zhiingos (ag)

Little brown myotis bat

apakwaanaajii (wag)

 

Longtail weasel

zhingos (ag)

 

Lynx

bizhiw (ag)

bzhiw (ag)

Masked shrew

boodaajiibingwesi (wag)

 

Meadow jumping mouse

gwaashkwani waawaabiganoonjii (yag)

waabgonoojiinh (yag)

Meadow vole

nenaapaajinikeshihn (yag)

nepaajnikesenh (yag)

Mink

zhaangweshi (yag)

zhaangwesh (wag)

Moose

mooz (oog)

mooz (oog)

Muskrat

wazhashk (wag)

wazhashk (oog)

Northern flying squirrel

zhagashkwaandawe (g)

zhagashkaandwe (g)

Northern water shrew

waawaabiganoonjiish (ag)

 

Pine marten

waabizheshi (g)

waabzheshi (wag)

Plains pocket gopher

memookiwidoo (g)

memookwidoo (g)

Porcupine

gaag (wag)

gaag (wag)

Prairie vole

gichi waawaabiganoonjii (yag)

 

Pygmy shrew

gaaboodaajiged nenaapaajinikeshihn (yag)

 

Raccoon

esiban (ag)

esban (ag)

Red bat

miskwaa apakwaanashiinh (g)

 

Red fox

misko-waagosh (ag)

waagosh (ag)

Red squirrel

miskwaa ajidamoo (g)

jidmoonh (yag)

River otter

nigig (wag)

nigig (wag)

Shorttail shrew

akwaanawe nenaapaajinikeshihn (yag)

 

Shorttail weasel-ermine

zhingos (ag)

 

Silver haired bat

apakwaanaajii (wag)

 

Skunk

zhigaag (wag)

zhgaag (oog)

Snowshoe hare

waabooz (oog)

waabooz (oog)

Starnose mole

nenaapaajinikeshihn (yag)

nepaajnikesenh (yag)

Southern bog lemming

bebakaani waawaabiganoonjii (yag)

 

Southern flying squirrel

zhagashkwaandawe (g)

zhagashkaandwe (g)

Thirteen-lined squirrel

mayaagi ajidamoo (g)

 

White-footed mouse

waabishkizidi waawaabiganoonjii (yag)

 

White-tailed deer

waawaashkeshi (g)

waawaashkesh (wag)

Whitetail jackrabbit

misaawaabooz (oog)

msaabooz (oog)

Wolverine

gwingwa'aage (wag)

gwiingwa'aage (g)

Woodchuck

akakwijiish (ag)

 

Woodland jumping mouse

waawaabiganoojiinh (yag)